Psychotesty Jablonec

V příjemném prostředí, v pohodě a bez stresu absolvujete psychologické vyšetření profesionálů,  řidičů po zákazu řízení a pro vybodované řidiče. Testy pro řidiče automobilů, kamionů, autobusů, stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, pro řidiče taxi a tramvají. K úspěšnému výsledku Vás doprovází zkušený psycholog.
Dopravně psychologické vyšetření – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy.
Psychotesty pro řidiče Jablonec

Najdete nás na adrese Jablonec nad Nisou, Novoveská 28a,
telefon 777 310 622.

K vyšetření pro vrácení ŘO je nutné přinést výpis z evidenční karty řidiče a doklad o zdravotní způsobilosti pro řízení motorového vozidla od Vašeho lékaře.
Cena je 2.070,- Kč + DPH, celkem 2.500,- Kč, při platbě předem 2.300,-. Jsme plátci DPH.

Úspěšnost je vysoká. Pokud by byl výsledek nepříznivý, neplatíte. Příčiny budou vysvětleny v bezplatné konzultaci. Výsledky obdržíte ihned, platnost testů není omezená.

Dopravně psychologické vyšetření. Psychotesty pro vybodované řidiče a žadatele o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení.

Objednací lhůty jsou krátké, i do 24 hodin. Pracujeme o víkendech
a svátcích, rovněž 
v odpoledních hodinách.

Provádíme:

  • psychologické testy pro řidiče, všechny skupiny C, D, E,
  • testy řidičů vozidel s právem přednostní jízdy
  • § 123 d), vrácení řidičského oprávnění ( ŘO ), vybodovaní řidiči
  • vyšetření řidičů taxi
  • psychotesty pro učitele a instruktory autoškoly
  • psychologické vyšetření pro posouzení zdravotní způsobilosti, pro seniory …
  • vyšetření na žádost zaměstnavatele, provozovatelů autodopravy, vyšetření po nehodách

Psychotesty řidičů z povolání.

Dopravně psychologické vyšetřeni zahrnuje zejména zkoušky k posouzení schopnosti koncentrace pozornosti, rychlosti a správnosti reakcí, dotazníky a testy osobnosti.

Testy se provádějí písemnou formou, na počítači i formou rozhovoru.

Vyšetření trvá nejčastěji zhruba 3 hodiny. Výsledky v podobě písemného vyjádření obdržíte ihned.

Psychotesty pro profesní průkaz – psychologické testy pro profesionální řidiče automobilu, autobusu, vozidel hromadné dopravy a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny, kolejové dopravy.
§ 87a, zákon č. 411/2005.

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil
o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena
z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let
a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení
řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových
vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se osoba zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Napište nám:

[contact-form-7 id=“61″ title=“Kontaktní formulář  1″]